Select Language: TR / ENG

 facebook twitter

Toplam Kalite

TOPLAM KALİTE POLİTİKASI

PENTA olarak ürettiğimiz, temsilcisi olduğumuz ürünlerimizi sadece kendi bayilik kanalımız içinde, bayimizin sadece satış değil; bir çözüm ve kar ortağı olduğunu kabul ederek pazarlayacağız.

Cirosal hedeflerimize kendi bayilik kanalımızdaki rekabetle değil, sektörün diğer oyuncularıyla yapılacak rekabetle ulaşılması hedefimizdir.

Bunu yaparken ulusal ve uluslararası rekabet bilinciyle hareket edip, yüksek ürün kalitesi, rekabetçi fiyat ve tedarikçilerimizi de içeren iyi bir lojistik planlaması ile zamanında ürün teslimi ana hedefimiz olacaktır.

Risk yönetimi ve kurumsal yönetişime önem vererek mali, idari ve operasyonel yapımızı hep güçlü tutacağız.

PENTA olarak; kurum vizyonuna uygun, kalitesi, teknolojisi yüksek yeni ürünler geliştirip bayilerimize gerek mekân olarak, gerekse cirosal olarak yeterli hale gelebilme ana hedeflerimizden biridir.

Başta teknoloji ve kalite olmak üzere her konuda yenilik ve farklılaşma üzerine bina edilecek yapımızın sadece bayilerimizin marka ve ürün sahiplenmesi ile sınırlı kalmayıp, tüketici memnuniyeti ile taçlanacağı bilinci PENTA'nın temel stratejisidir.

En değerli sermayemiz olan insan kaynağımızı eğitimle geliştirip ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine uygun çalışmak ve sürekliliğini sağlamak esas alınmıştır.